Om inflammation i venerne efter yttre mechaniska laesioner. Nosographiskt försök ... under inseende af doctor Israël Hwasser ... för medicinska graden till offentlig granskning framställdt af dess författare Johan Swedmark af Norrlands nation på medicinsk

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)