Alcohol and the Creative Process. Formulation of a research model through experiments with alcohol and integrative creativity

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.