Sökning: "Karlstads Universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 931 avhandlingar innehållade orden Karlstads Universitet.

 1. 1. The stress of unemployment : Coping patterns, psychological and physiological responses and implications for health

  Författare :Giorgio Grossi; Begnt Starrin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Integrerad beställningsprocess vid datasystemutveckling : om kravhantering i ett vidare perspektiv

  Författare :Peter Hökenhammar; Anders G Nilsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; data- och systemvetenskap; Computer and Systems Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Värnpliktsutbildningen : en politisk socialisationsagent?

  Författare :Thomas Denk; Sweden Karlstad Karlstad university; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; Statskunskap; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The experience of flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique: Consciousness, Creativity, Subjective Stress and Pain

  Författare :Anette Kjellgren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Key words: Altered states of consciousness; ASC; Floating; Flotation; REST; Pain; Creativity; Stress; setting.; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Abstract. The purpose of the presented investigations was to study the influence and effects of altered states of consciousness (ASC) induced through the flotation tank restricted environmental stimulation technique (flotation-REST) in a laboratory setting. LÄS MER

 5. 5. Separation of Fatty Acid Isomers by Capillary Electrophoresis

  Författare :Lars G Blomberg; Marcus Öhman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : .... LÄS MER