Spatially comprehensive data for forestry scenario analysis : consequences of errors and methods to enhance usability

Författare: Andreas Barth; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.