Receptor-operated signaling pathways in normal and diabetic pancreatic islet cell function

Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset

Sammanfattning: Loss of glucose-dependent insulin release is an early pathogenetic event in human type 2 diabetes. Impaired glucose-mediated insulin secretion from pancreatic islet

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)