Sökning: "Existing concrete structures"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade orden Existing concrete structures.

 1. 1. Anchorage in Concrete Structures Numerical and Experimental Evaluations of Load-Carrying Capacity of Cast-in-Place Headed Anchors and Post-Installed Adhesive Anchors

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Rasoul Nilforoush; Luleå tekniska universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Headed anchor; Anchor bolt; Adhesive anchor; Concrete cone breakout; Concrete splitting; Pullout loading; Size effect; Member thickness; Anchor head size; Orthogonal surface reinforcement; Concrete Strength; High-strength concrete; Cracked concrete; Steel fiber-reinforced concrete; Sustained loading; Creep behavior; Structural Engineering; Konstruktionsteknik;

  Sammanfattning : Various anchorage systems including both cast-in-place and post-installed anchors have been developed for fastening both non-structural and structural components to concrete structures. The need for increased flexibility in the design of new structures and strengthening of existing concrete structures has led to increased use of various metallic anchors in practice. LÄS MER

 2. 2. Safety Evaluation of Concrete Structures with Nonlinear Analysis

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Hendrik Schlune; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; concrete; reliability; nonlinear analysis; modelling uncertainty; model updating; concrete structures; safety format; structural identification;

  Sammanfattning : Concrete is the most widely used construction material in the world. To obtain effective new constructions and to use existing concrete structures in an optimal way, accurate structural models are needed. LÄS MER

 3. 3. Structural assessment procedures for existing concrete bridges Experiences from failure tests of the Kiruna Bridge

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Niklas Bagge; Luleå tekniska universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Anchorage; carbon fibre reinforced polymers; concrete; existing bridges; finite element analysis; flexure; full-scale test; load-carrying capacity; residual prestress force; punching; safety verification; shear; structural assessment; structural behaviour; Structural Engineering; Konstruktionsteknik;

  Sammanfattning : Assessing existing bridges is an important task in the sustainable management ofinfrastructure. In practice, structural bridge assessments are usually conducted usingtraditional and standardised methods, despite knowledge that these methods oftenprovide conservative estimates. LÄS MER

 4. 4. Reliability-based assessment procedures for existing concrete structures

  Detta är en avhandling från Structural Engineering, Lund University

  Författare :Joakim Jeppsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; concrete; reliability theory; service life; assessment; monitoring; hydraulic engineering; Civil engineering; offshore technology; soil mechanics; Väg- och vattenbyggnadsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Möjligheten att använda tillförlitlighetsteori som ett verktyg för utvärdering av säkerhet och återstående livslängd av skadade konstruktioner har undersökts. Det framkommer att tillgängliga riktlinjer och stödjande dokument är öppna för tolkningar och detta leder till resultat med oacceptabla skillnader. LÄS MER

 5. 5. Structural Behaviour of Deteriorated Concrete Structures

  Detta är en avhandling från Structural Engineering, Lund University

  Författare :Kamyab Zandi; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; FE analysis; concrete; stirrup; corrosion; bond; pull-out test; frost;

  Sammanfattning : A growing concern for better assessment of existing concrete structures has revealed a need for improved understanding of the structural effects of deterioration. The two most common causes of deterioration in concrete structures are freezing of the concrete and corrosion of the reinforcement. LÄS MER