A study of factors influencing the quality of blood products during preparation, storage and filtration

Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.