Lärande i organisationer : professionella yrkesutövares strategier vid organisatorisk förändring

Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.