Tankar om kritiker. Afhandling som ... under inseende af mag. Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för philosophiska graden utgifves af Wilhelm Gotthard Baalack Huspredikant. Vestgöthe. och offentligen försvaras ... d. 7 maj 1842. ... 8

Detta är en avhandling från Upsala, Wahlström & Låstbom

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)