Den bildade smaken : målade dekorationer hos borgerskapet i frihetstidens Stockholm

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholmia

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.