Industrial Construction Methods for Cost-Effective and Sustainable Multi-Storey Buildings

Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

Författare: Hanif Pourghazian; Kth.; [2008]

Nyckelord: TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.