Myologiska dissectioner eller afhandling om musklerne i menniskokroppen ... under inseende af Henr. Wilh. Romanson ... för medicinska graden till offentelig granskning utgifne af Joh. Christ. Lind af Verml nation. På medicinska lärosalen den 9 dec. 1836 p

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)