Sökning: "NATURVETENSKAP Fysik Kondenserade materiens fysik Elektronstruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden NATURVETENSKAP Fysik Kondenserade materiens fysik Elektronstruktur.

 1. 1. First Principles Calculations of Electron Transport and Structural Damage by Intense Irradiation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Carlos Ortiz; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Condense matter theory; electronic structure; quasiparticles; GW theory; molecular dynamics; Boltzmann transport; electron transport; impact ionization; structural damage; dielectric response; structural biology; radiation detectors; scintillators; positron emission tommography; NATURAL SCIENCES Physics Condensed matter physics Electronic structure; NATURVETENSKAP Fysik Kondenserade materiens fysik Elektronstruktur; NATURAL SCIENCES Physics Condensed matter physics Semiconductor physics; NATURVETENSKAP Fysik Kondenserade materiens fysik Halvledarfysik; NATURAL SCIENCES Physics Condensed matter physics Biological physics; NATURVETENSKAP Fysik Kondenserade materiens fysik Biologisk fysik; NATURAL SCIENCES Physics Condensed matter physics Critical phenomena phase transitions ; NATURVETENSKAP Fysik Kondenserade materiens fysik Kritiska fenomen fasövergångar ; TECHNOLOGY Materials science Functional materials; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap Funktionella material; Materiefysik; Physics of Matter;

  Sammanfattning : First principle electronic structure theory is used to describe the effect of crystal binding on radiation detectors, electron transport properties, and structural damage induced by intense irradiation. A large database containing general electronic structure results to which data mining algorithms can be applied in the search for new functional materials, a case study is presented for scintillator detector materials. LÄS MER

 2. 2. Multipoles in Correlated Electron Materials

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Francesco Cricchio; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; correlated electrons; magnetic ordering; multipoles; actinides; hidden order; high temperature superconductors; Fe pnictides; electronic structure calculations; NATURAL SCIENCES Physics Condensed matter physics; NATURVETENSKAP Fysik Kondenserade materiens fysik; NATURAL SCIENCES Physics Condensed matter physics Superconductivity; NATURVETENSKAP Fysik Kondenserade materiens fysik Supraledning; NATURAL SCIENCES Physics Condensed matter physics Electronic structure; NATURVETENSKAP Fysik Kondenserade materiens fysik Elektronstruktur; Physics with spec. in Atomic; Molecular and Condensed Matter Physics; Fysik med inriktning mot atom- molekyl- och kondenserande materiens fysik;

  Sammanfattning : Electronic structure calculations constitute a valuable tool to predict the properties of materials. In this study we propose an efficient scheme to study correlated electron systems with essentially only one free parameter, the screening length of the Coulomb potential. LÄS MER

 3. 3. Optical Studies and Applications of Single Quantum Dots

  Detta är en avhandling från Solid State Physics, Lund University

  Författare :Valéry Zwiller; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; time resolved photoluminescence; Physics; Fysik; Semiconductory physics; Halvledarfysik; Condensed matter:electronic structure; electrical; magnetic and optical properties; supraconductors; magnetic resonance; relaxation; spectroscopy; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; egenskaper elektriska; magnetiska och optiska ; supraledare; spektroskopi; magnetisk resonans; microphotoluminescence; microcavities; photoluminescence; quantum optics; nano-optics; photonics; low dimensional structures; quantum dots; Fysicumarkivet A:2001:Zwiller;

  Sammanfattning : The luminescence from single quantum dots has been studied. Single dot photoluminescence was studied under continuous as well as under pulsed excitation. Time-resolved studies revealed fast relaxations in quantum dots. The time resolved measurements were fitted with a set of rate equations. LÄS MER

 4. 4. Calculations of Clean and Adsorbate Covered Metal Surfaces and their Core-Level Photoemission Spectra

  Detta är en avhandling från Division of Solid State Theory, Lund University, Sölvegatan 14A, S-223 62 Lund, SWEDEN

  Författare :Martin Birgersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; chemical shifts; density functional theory; Condensed matter:electronic structure; electrical; magnetic and optical properties; supraconductors; magnetic resonance; relaxation; Atomic and molecular physics; spektroskopi; magnetisk resonans; supraledare; magnetiska och optiska ; egenskaper elektriska; spectroscopy; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; core-level photoemission; single crystal surfaces; Atom- och molekylärfysik; Fysicumarkivet A:2002:Birgersson; core-hole degeneracies; metal surfaces; adsorption; molecular vibrations;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Genom att utsätta ett material för elektromagnetisk strålning med tillräckligt hög frekvens kan man "slå ut" elektroner. Denna mekanism, som förklarades av Albert Einstein redan 1905, går under namnet den fotoelektriska effekten och utnyttjas idag bl.a. i fotoemissionsexperiment. LÄS MER

 5. 5. Effects of Spin-Orbit Interactions in Ferromagnetic Metal Nanoparticles

  Detta är en avhandling från Division of Solid State Theory, Lund University, Sölvegatan 14A, S-223 62 Lund, SWEDEN

  Författare :Aleksander Cehovin; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; electrical; magnetic and optical properties; elementary spin excitations; spektroskopi; magnetisk resonans; supraledare; electron tunneling spectroscopy; Condensed matter:electronic structure; magnetic anisotropy; spin-orbit interactions; magnetism in nanostructures; egenskaper elektriska; ferromagnetic materials; magnetiska och optiska ; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; relaxation; spectroscopy; supraconductors; magnetic resonance; Fysicumarkivet A:2003:Cehovin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling fokuserar på effekterna av spin-ban växelverkan (SBV) i nanometerstora ferromagnetiska metallpartiklar. SBV kan betraktas som en interaktion mellan två magnetiska moment, varav det ena utgörs av elektronens spin och det andra är orsakat av elektronens egen banrörelse. LÄS MER