Glucomannan : Preparation, Structure, Properties and Film Formation-with a focus on spruce glucomannan and konjac glucomannan

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.