Med kolorerade figurer : handkolorering i Sverige under 1700- och 1800-talen

Detta är en avhandling från Book and Library History

Sammanfattning: An illustrated history about the art of hand-colouring in Sweden during the eighteenth and nineteenth century.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.