Conformationally restricted analogues of the muscarinic agent N-methyl-N-(1-methyl-4-pyrrolidino-2-butynyl) acetamide (BM-5)

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.