Bygga - Bruka - Riva : Energianvändning i småhus ur ett kretsloppsperspektiv

Detta är en avhandling från Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola

Sammanfattning: Detta arbete avgränsas till att behandla energianvändning i småhus. Studien omfattar tre småhus som byggts för utställningen Bo92 i Örebro. Syftet med studien är att beräkna och ta fram kunskaper om den totala energiåtgången under en byggnads hela livscykel. Användningstiden för husen är antagen till 50 år.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)