The dimensionality of direct estimates

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Författare: Jan Hosman; [1970]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.