Sökning: "renewable energy"

Visar resultat 1 - 5 av 583 avhandlingar innehållade orden renewable energy.

 1. 1. Global energy transitions Renewable energy technology and non-renewable resources

  Detta är en avhandling från Uppsala : Geotryckeriet

  Författare :Simon Davidsson; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energy transitions; natural resources; renewable energy; sustainable development; growth curves; Natural Resources and Sustainable Development; Naturresurser och hållbar utveckling;

  Sammanfattning : The global energy system is dominated by the use of fossil fuels. This system suffers from several problems, such as different environmental issues, while the long-term energy security is sometimes questioned. LÄS MER

 2. 2. Energy Use, Efficiency Gains and Emission Abatement in Transitional Industrialised Economies: Poland and the Baltic States

  Detta är en avhandling från Department of Environmental and Energy Systems Studies, Lund university

  Författare :Jürgen Salay; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; implementation; sustainable energy; renewable energy; electricity production; power industry; Baltic states; Poland; transition; sulphur dioxide; air pollution; energy efficiency; Energy; energy use; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp; Energy research; Energiforskning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en studie av hur energianvändning och luftföroreningar i Polen, Estland, Lettland och Litauen har förändrats under övergången till marknadsekonomi efter 1989. Avhandlingen består av sex artiklar, vilka behandlar tre aspekter av dessa förändringar. LÄS MER

 3. 3. Dynamics of Energy Systems - Methods of analysing technology change

  Detta är en avhandling från Environmental and Energy Systems Studies, Lund university

  Författare :Lena Neij; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy research; evaluation; market transformation; PV modules; wind power; experience curves; air-distribution; lighting; vintage models; sustainable energy; renewable energy; energy efficiency; Energy; energy system; Energiforskning; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp;

  Sammanfattning : Technology change will have a central role in achieving a sustainable energy system. This calls for methods of analysing the dynamics of energy systems in view of technology change and policy instruments for effecting and accelerating technology change. In this thesis, such methods have been developed, applied, and assessed. LÄS MER

 4. 4. Winter Road Maintenance using Renewable Thermal Energy

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Josef Johnsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; winter road maintenance; renewable energy; numerical simulations; borehole thermal energy storage; BRIDGESIM; Hydronic pavements; BTES;

  Sammanfattning : Winter road maintenance is costly but it is inevitable since it is necessary to keep roads accessible and safe during winter. Current winter road maintenance methods use annually 600 000 tons of salt, in the Nordic countries. The salt ends up in the environment along the roads and results in environmental challenges. LÄS MER

 5. 5. Renewable Energy in Energy-Efficient, Low-Pollution Systems

  Detta är en avhandling från Department of Environmental and Energy Systems Studies, Lund university

  Författare :Bengt Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; hydrogen; ethanol; methanol; rape methyl ester; biomass; renewable energy; cogeneration; energy efficiency; scenarios; air pollution; carbon dioxide; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tillgången på energi har varit av stor betydelse för utvecklingen av det det moderna industrisamhället. Samtidigt skapar energianvändningen ett flertal miljöproblem med lokal, regional och global utbredning. LÄS MER