Sökning: "Understanding in communication"

Visar resultat 1 - 5 av 794 avhandlingar innehållade orden Understanding in communication.

 1. 1. Understanding in Real-Time Communication Micro-Feedback and Meaning Repair in Face-to-Face and Video-Mediated Intercultural Interactions

  Detta är en avhandling från Göteborg : Brand Factory

  Författare :Anna Jia Gander; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Communication; understanding; micro-feedback; meaning repair; intercultural communication; face-to-face FTF ; video-mediated communication VMC ; multimodal communi-cation; activity type; relevance; contextualisation; inference; information sharing; sense-making;

  Sammanfattning : Human communication is profoundly social. In social activities, it is not uncommon that people are understood in many different ways, which may have various consequences for social and interpersonal communication. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation, medborgarskap och deltagardemokrati

  Detta är en avhandling från Sociologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Jakob Svensson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; dialogue; positioning theory; ethnography; culture; rationality; deliberative democracy; late modernity; participation; participatory democracy; communication; meaning making; Citizenship; discourse;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det görs en rad försök till demokratisk förnyelse ute i kommunerna. I denna avhandling är det min ambition att analysera ett sådant försök; medborgarutskotten i Helsingborg. LÄS MER

 3. 3. Participation in a boundless activity Computer-mediated communication in Swedish higher education

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Jimmy Jaldemark; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action theory; activity; communication; computer-mediated communication; distance education; educational settings; higher education; online courses; online education; participation; tools; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : The general purpose of this thesis is to understand how participation in the activity of education relates to communication and tools. This purpose unfolds by drawing on possible conceivable consequences. LÄS MER

 4. 4. Participation in a boundless activity : Computer-mediated communication in Swedish higher education

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jimmy Jaldemark; Mittuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action theory; activity; communication; computer-mediated communication; distance education; educational settings; higher education; online courses; online education; participation; tools; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The general purpose of this thesis is to understand how participation in the activity of education relates to communication and tools. This purpose unfolds by drawing on possible conceivable consequences. LÄS MER

 5. 5. Face in cyberspace : Facework, (im)politeness and conflict in English discussion groups

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Ibolya Maricic; Växjö universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; computer-mediated discourse; computer-mediated interaction; conflict management; discussion groups; face; facework; flaming; im politeness; strategies; verbal conflict; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; Engelska med språkvetenskaplig inriktning; English;

  Sammanfattning : The purpose of the current study is to explore the discourse strategies and linguistic resources employed by the participants in English electronic discussion fora when handling ‘face’ (public self-image) and conflict online.Two data sets were collected from the moderated Musiclassical mailing list and from the non-moderated alt. LÄS MER