Sökning: "Costs and Cost Analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 417 avhandlingar innehållade orden Costs and Cost Analysis.

 1. 1. Exploring Collaboration Between the Fire and Rescue Service and New Actors : Cost-efficiency and Adaptation

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Weinholt Åsa; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fire and rescue service; emergency services; collaboration; new actors; first responders; costefficiency; adaptation;

  Sammanfattning : The emergency services serves an important purpose in society by ensuring that people in need, regardless of their geographical location, receives help when they fall victims to undesirable incidents. Existing resources are however often limited and concentrated to urban areas making travel distances to remote areas long. LÄS MER

 2. 2. Costs in Swedish Public Transport An analysis of cost drivers and cost efficiency in public transport contracts

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Andreas Vigren; KTH.; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Transportvetenskap; Transport Science; 02 Road: Economics; 02 Road: Economics; Cost; Increase; Efficiency; Contract; Procurement; Public transport;

  Sammanfattning : De senaste sju åren har de totala kostnaderna för att bedriva kollektivtrafik i Sverige ökat med över 30 procent i reala termer enligt siffror från myndigheten Trafikanalys. Jämförs en längre tidsperiod hittas samma mönster. LÄS MER

 3. 3. Process-based transaction cost analysis: a cost management exploration in SCA Packaging

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Hans Knutsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; containerboard production; dynamic transaction costs; cost drivers; cost structure analysis; economic organisation; transaction cost attributes; transaction costs; cost management; Organizational science; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Företag konkurrerar med varandra i strävan efter att nå den högsta lönsamheten. En mängd frågor måste tas under övervägande för att nå ett sådant mål - beslut angående produkter, marknader, kunder och, ej att förglömma, organisation måste fattas. LÄS MER

 4. 4. External Fixation of Femoral Fractures in Children Clinical, radiological and functional outcome and cost analysis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hanne Hedin; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; Femoral fractures; children; external fixation; overgrowth; malunion; isokinetic muscle strength; cost analysis; Medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; Orthopaedics; ortopedi;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to evaluate the outcome when treating children for displaced femoral fractures with external fixation.In a consecutive and prospective study during the period 1993-2000, 96 children aged 3-15 years with 98 displaced femoral fractures were treated with external fixation and early mobilisation. The mean age was 8. LÄS MER

 5. 5. Myocardial infarction : Costs and benefits of prevention and treatments

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Lars-Åke Levin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic evaluation; myocardial infarction; costs; costeffectiveness analysis; cost-utility analysis; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This work focuses on economic evaluations of treatment and secondaryprevention in myocardial infarction. The purpose of the study was threefold: To present and discuss a robust method for economic evaluations of medical technologies based on individual clinical studies: to empirically apply the method to treatments and secondary prevention programs at the time of and after myocardial infarction in order thereby to increase knowledge about costs and cost effectiveness of myocardial infarction treatments: and to compare these results with those of other similar studies. LÄS MER