Sökning: "osteopontin"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade ordet osteopontin.

 1. 1. Studies on extracellular matrix proteins in vascular disease

  Detta är en avhandling från Åsa Ström, Section for Connective Tissue Biology, BMC, C12, 221 84 Lund

  Författare :Åsa Ström; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; smooth muscle cells; osteopontin; extracellular matrix; atherosclerosis;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det är känt sedan tidigare att komponenter från blodkärlets bindväv på olika sätt kan påverka sjukdomstillstånd som uppkommer i kärlväggen. En av dessa sjukdomar är ateroskleros (åderförkalkning), som genom sina följdsjukdomar (hjärtinfarkt, kärlkramp, stroke mm) utgör den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. LÄS MER

 2. 2. Injury-Induced Signalling in Arterial Smooth Muscle Cells

  Detta är en avhandling från Sara Moses, Lund University, Dept. Cell and Molecular Biology, BMC C12, 221 84 Lund

  Författare :Sara Moses; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; GAG; Clinical biology; Klinisk biologi; proteoglycan; osteopontin; ERK; MAPK; signalling; smooth muscle cell; injury;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cirka hälften av dödsfallen i västvärlden orsakas av hjärt-kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt, kärlkramp och stroke. En gemensam nämnare för dessa är den bakomliggande sjukdomen ateroskleros (åderförkalkning eller åderförfettning). LÄS MER

 3. 3. Role of NFAT (nuclear factor of activated T cells) in vascular smooth muscle

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Lisa Berglund; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vascular smooth muscle; proliferation; A-285222; osteopontin; AIF-1; diabetes; vascular disease; calcium; glucose; NFAT;

  Sammanfattning : The calcium-dependent transcription factor NFAT was first described as a key player in immune cell regulation. Since then, NFAT signaling has been shown to be crucial for normal vascular development during embryogenesis. LÄS MER

 4. 4. NFAT signaling in chronic and acute inflammation - A novel target for the treatment of diabetic vascular complications and acute pancreatitis?

  Detta är en avhandling från Vascular ET-coupling, Lund University

  Författare :Anna Zetterqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NFAT; vascular; diabetes; inflammation; atherosclerosis; diabetic retinopathy; acute pancreatitis; osteopontin; VCAM-1; A-285222;

  Sammanfattning : Diabetic patients suffer from macro- and microvascular complications causing increased morbidity and mortality. How hyperglycemia provokes vascular damage remains unclear, but glucose is believed to fuel a harmful low-grade chronic inflammation of the vessel wall. LÄS MER

 5. 5. Diabetic Vascular Complications & Inflammation - role of NFAT and TNFalpha

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Jenny Öhman; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vascular; hyperglycemia; osteopontin; NFAT; diabetes; retinopathy; TNF; UTP;

  Sammanfattning : Vascular complications of diabetes account for the majority of morbidity and mortality among diabetic patients. Large clinical trials have identified hyperglycemia as a risk factor in the development of diabetic vascular complications. LÄS MER