Sökning: "ulla forsberg är det någon könsordning i skolan"

Hittade 1 avhandling innehållade orden ulla forsberg är det någon könsordning i skolan.

  1. 1. Är det någon "könsordning" i skolan? analys av könsdiskurser i etniskt homogena och etniskt heterogena elevgrupper i årskurserna 0-6

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Ulla Forsberg; Umeå universitet.; [2002]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; primary school; gender; subjectivity; femininity; masculinity; gender order; dualism; hierarchy; category maintenance; discourse analysis; poststructuralism;

    Sammanfattning : The thesis focuses on gender in primary school and the aim was to study how girls and boys construct their subjectivities in accordance with current gender discourses and how they take up those discourses in school practices. Special attention has been paid to the students' fluid subjectivities. LÄS MER