Sökning: "språkspel i förskolan"

Hittade 1 avhandling innehållade orden språkspel i förskolan.

  1. 1. Språkspel i förskolan uppfostran vid matbordet

    Detta är en avhandling från Malmö högskola, Forskarutbildningen i pedagogik

    Författare :Jenny Norman; [2003]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : I pedagogers vardagsspråk med barn finns grunden till att barns tankar och språk växer fram. Med utgångspunkt från förskolans mål i Läroplanen (Lpfö-98) och ett antal videoobserverade samtal mellan pedagog och barn studeras och analyseras hur barn uppfostras under måltiden. LÄS MER