Sökning: "skattesystem"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet skattesystem.

  1. 1. The Money of Monarchs : The Importance of Non-Tax Revenue for Autocratic Rule in Early Modern Sweden

    Detta är en avhandling från Lund University

    Författare :Klas Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; revenue; autocracy; regime change; fiscal sociology; public finance; state-building; Sweden; Early Modern Europe; Rentier State; royal power; statsinkomster; statsstyre; politisk utveckling; Rentier State; Rentierism; skattesystem; tidigmodern statsbildning; Sverige; europeisk historia;

    Sammanfattning : Enligt en etablerad teori om utvecklingen av politiskt styre i Europas förflutna går beskattning hand i hand med folkrepresentation. Härskare i finansiella trångmål blev nämligen mer eller mindre tvungna att erbjuda politiska fri- och rättigheter i utbyte mot folkets bidrag till statskassan. LÄS MER