Sökning: "revenue"

Visar resultat 1 - 5 av 150 avhandlingar innehållade ordet revenue.

 1. 1. Revenue Maximization in Resource Allocation Applications in Wireless Communication Networks

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Nilo Casimiro Ericsson; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Signalbehandling; wireless; resource; scheduling; revenue; admission control; service level control; service level agreement; Signalbehandling; TECHNOLOGY Information technology Signal processing; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Signalbehandling; Signal Processing; signalbehandling;

  Sammanfattning : Revenue maximization for network operators is considered as a criterion for resource allocation in wireless cellular networks. A business model encompassing service level agreements between network operators and service providers is presented. LÄS MER

 2. 2. The Money of Monarchs : The Importance of Non-Tax Revenue for Autocratic Rule in Early Modern Sweden

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Klas Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; revenue; autocracy; regime change; fiscal sociology; public finance; state-building; Sweden; Early Modern Europe; Rentier State; royal power; statsinkomster; statsstyre; politisk utveckling; Rentier State; Rentierism; skattesystem; tidigmodern statsbildning; Sverige; europeisk historia;

  Sammanfattning : Enligt en etablerad teori om utvecklingen av politiskt styre i Europas förflutna går beskattning hand i hand med folkrepresentation. Härskare i finansiella trångmål blev nämligen mer eller mindre tvungna att erbjuda politiska fri- och rättigheter i utbyte mot folkets bidrag till statskassan. LÄS MER

 3. 3. Essays on Debts and Constitutions

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutet för internationell ekonomi

  Författare :Emanuel Kohlscheen; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; debt; constitution; sovereign risk; federalism; credibility; political institutions; renegotiation; trade credit; international reserves; bailout; revenue sharing; soft budget; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi;

  Sammanfattning : This thesis includes two essays on sovereign debt and one on subnational governments' debts within a federation. In the two first essays, simple constitutional rules - that define how economic interactions unfold - are found to influence the outcome in important ways. LÄS MER

 4. 4. Essays on environmental and development economics Public policy, resource prices and global warming

  Detta är en avhandling från Umeå : Nationalekonomi

  Författare :Linda Sahlén; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Climate policy; technology transfer; computable general equilibrium model; environmental fiscal reform; revenue recycling; water scarcity; resource prices; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of four self-contained papers, which are all related to important environmental and natural resource issues from a developing country perspective.Paper [I] concerns climate policy and addresses the potential welfare gains of introducing a technology transfer from the North (richer countries) to the South (poorer countries). LÄS MER

 5. 5. Deaf people and the labour market in Sweden education - employment - economy

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Emelie Rydberg; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; deaf; deafness; labour market; employment; workplace; level of educational attainment; disposable income; sources of revenue; register-based information; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning : This thesis focuses on deaf people’s educational attainment, position on the labour market and sources of revenue. These issues are interrelated, for instance a higher level of educational attainment seems to be associated with a lower unemployment rate and higher levels of income. LÄS MER