Sökning: "ingestad dokumenterat utanförskap"

Hittade 1 avhandling innehållade orden ingestad dokumenterat utanförskap.

  1. 1. Dokumenterat utanförskap - om skolbarn som inte når målen

    Författare :Gunilla Ingestad; Sociologi; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; medikalisering; relationellt perspektiv; interaktionism; utanförskap; motivation; skolsvårigheter; särskilt stöd; Sociology; Sociologi;

    Sammanfattning : This thesis examines school activity in a medium-sized Swedish municipality 1996?2005 focusing on the parts of the activity that deal with support measures for pupils with school difficulties. The purpose of the study is to examine the assessment of pupils? school difficulties in a longer perspective, considering pupils? subjective experiences and consequences of the school's organisation and working methods. LÄS MER