Sökning: "Robin Fröbom"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Robin Fröbom.

  1. 1. Translational investigations of novel and current antitumoral therapies in gastrointestinal stromal tumors

    Författare :Robin Fröbom; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Gastrointestinal stromal tumor (GIST) is the most common human sarcoma. Its incidence is around 10-15 per million person-years, translating into 150 new cases each year in Sweden. LÄS MER