Sökning: "Organofunctional alkoxysilanes"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Organofunctional alkoxysilanes.

  1. 1. SmCo for polymer bonded magnets : Corrosion, silanization, rheological, mechanical and magnetic properties

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

    Författare :Muhammad Irfan Qadeer; KTH.; [2012]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Organofunctional alkoxysilanes; High temperature oxidation; Rare-earth magnetic alloys; SmCo; Isothermal; Non-isothermal; Microstructure; Magnetic properties;

    Sammanfattning : This thesis presents the study of organofunctional alkoxysilane coatings to prevent high temperature oxidation of Sm-Co powders. Sm-Co are important permanent magnetic alloys, owing to their high Curie temperature and large values of magnetocrystalline anisotropy. LÄS MER