Sökning: "Magdalena Wiedermann"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Magdalena Wiedermann.

  1. 1. Responses of peatland vegetation to enhanced nitrogen

    Detta är en avhandling från Umeå : Ekologi, miljö och geovetenskap

    Författare :Magdalena Wiedermann; Umeå universitet.; [2008]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sphagnum; nitrogen; peatlands; soluble amino acids; gradient study; field experiment; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi;

    Sammanfattning : Human alteration of the global nitrogen (N) cycle has had major impacts on naturally N-limited ecosystems worldwide. Peatlands, dominated by peat mosses, Sphagnum species, represent one such sensitive ecosystem. LÄS MER