Sökning: "Kompisar och kamrater: barns och ungas villkor för relationsskapande i vardagen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kompisar och kamrater: barns och ungas villkor för relationsskapande i vardagen.

  1. 1. Kompisar och Kamrater : Barns och ungas villkor för relationsskapande i vardagen

    Författare :Maud Ihrskog; Christer Fritzell; Ingeborg Moqvist-Lindberg; Gunilla Halldén; Växjö universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; young people; childhood; ethnography; identity; social interaction; relations; socialisation; Education; Pedagogik; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to create an understanding for children’s and young people’s buddy relations when it comes to the creation of identity and socialisation, as well as to emphasise the formation of meaning and informal learning processes of these buddy relations. This is seen from a child’s perspective. LÄS MER