Sökning: "Johanna Chamberlain"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Johanna Chamberlain.

  1. 1. Integritet och skadestånd : Om skyddet för personuppgifter och privatliv i svensk rätt

    Författare :Johanna Chamberlain; Håkan Andersson; Jane Reichel; Eva Lindell-Frantz; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; skadestånd; personlig integritet; privatliv; ersättning; GDPR; integritetsskydd; Civil Law; Civilrätt;

    Sammanfattning : How can tort law help protect privacy in the digital age? This central issue is examined from different perspectives throughout the thesis, with an emphasis on personal information (also called informational privacy). Privacy has long been a debated topic in the Swedish legal system, for several reasons. LÄS MER