Sökning: "Gunnar Forsling"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Gunnar Forsling.

 1. 1. 1. Utilization of Tax Allowances, 2. The Expected Marginal Corporate Tax Rate and the Firms' Debt Ratio

  Författare :Gunnar Forsling; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Utilization of tax allowances and corporate borrowing

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gunnar Forsling; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Nationalekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; nationalekonomi; Economics;

  Sammanfattning : This thesis consists of three self-contained essays on corporate taxation.Essay I is a descriptive analysis of the utilization of tax allowances by Swedish tax-paying firms. We conclude that firms have systematically failed to take full advantage of the allowances granted by the government. LÄS MER