Sökning: "Enoch Thulin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Enoch Thulin.

  1. 1. Om luftmotståndet mot tunna plattor med föränderlig hastighet

    Detta är en avhandling från Håkan Ohlssons Boktryckeri

    Författare :Enoch Thulin; [1912]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:3;

    Sammanfattning : .... LÄS MER