Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Om luftmotståndet mot tunna plattor med föränderlig hastighet

    Detta är en avhandling från Håkan Ohlssons Boktryckeri

    Författare :Enoch Thulin; [1912]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:3;

    Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER