Physically based models of metal plasticity

Författare: Konstantin Domkin; Högskolan Dalarna; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.