Essays on experimental economics : bargaining, auctions, reservation-price elicitation and political stock markets

Detta är en avhandling från Stockholm : School of Business

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.