Aristoteles kategorier. Akademisk afhandling ... under inseende af Mag. Fredrik Georg Afzelius ... för philosophiska gradens erhållande utgifven af Gustaf Victor Schotte af Söderm. och Nerikes landskap och till offentlig granskning framställd på gustavian

Detta är en avhandling från Upsala, Leffler och Sebell

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)