Sökning: "Fredrik Georg Afzelius"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden Fredrik Georg Afzelius.

 1. 1. Aristoteles kategorier. Akademisk afhandling ... under inseende af Mag. Fredrik Georg Afzelius ... för philosophiska gradens erhållande utgifven af Atle Michael Afzelius af Vestm. och Dahla landskap och till offentlig granskning framställd på gustavianska lärosalen den 13 juni 1848 ... 8:de delen

  Detta är en avhandling från Upsala, Leffler och Sebell

  Författare :Fredrik Georg Afzelius; Uppsala universitet.; [1848]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Aristoteles kategorier. Akademisk afhandling ... under inseende af Mag. Fredrik Georg Afzelius ... för philosophiska gradens erhållande utgifven af Lars Hezechiel Afzelius af Vestm. och Dahla landskap Stipend- Stjerneer. och till offentlig granskning framställd på gustavianska lärosalen den 13 juni 1848 p. v. t. e. m. 9:de delen

  Detta är en avhandling från Upsala, Leffler och Sebell

  Författare :Fredrik Georg Afzelius; Uppsala universitet.; [1848]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Doctrinae Aristotelicae de imputatione actionum expositio. quam ... p. p. Mag. Fredric. Georg. Afzelius ... et Carolus Ludov. Hanström Ostrogothus ... die X April. MDCCCXLI ... P. II

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, excudebant regiae academiae typographi

  Författare :Fredrik Georg Afzelius; Uppsala universitet.; [1841]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Doctrinae Aristotelicae de imputatione actionum expositio. quam ... p. p. Mag. Fredric. Georg. Afzelius ... et Herrmannus Vilhelmus Hülphers Vermelandus ... die XIII April. MDCCCXLI ... P. III

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, excudebant regiae academiae typographi

  Författare :Fredrik Georg Afzelius; Uppsala universitet.; [1841]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Doctrinae Aristotelicae de imputatione actionum expositio. quam ... p. p. Mag. Fredric. Georg. Afzelius ... et Leonhardus Magnus Groth Vermelandus ... die XVII April. MDCCCXLI ... P. VII

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, excudebant regiae academiae typographi

  Författare :Fredrik Georg Afzelius; Uppsala universitet.; [1841]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER