Sökning: "Humanities Languages and Literature General Literature Studies"

Visar resultat 1 - 5 av 1298 avhandlingar innehållade orden Humanities Languages and Literature General Literature Studies.

 1. 1. Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy

  Detta är en avhandling från Jane Mattisson. English Department, Lund University

  Författare :Jane Mattisson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Thomas Hardy; nineteenth-century fiction; history and literature -- nineteenth century; English language and literature; Wessex -- Thomas Hardy; rural skills in literature; literature and society -- nineteenth century; epistemology and literature; evolution in literature; Pierre Bourdieu and literature; education in literature; sociolinguistics and literature; sociology and literature; Victorian fiction; Key words: Thomas Hardy; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Min avhandling heter Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy (disputationsdag: 15 april 2000). Jag fokuserar på två sorters vetande: det traditionella, som jag kallar ‘det vardagliga’, och ‘det specialiserade’, som är knutet till modern vetenskaplig utveckling... LÄS MER

 2. 2. Travelling objects modernity and materiality in British Colonial travel literature about Africa

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University. Department of Language Studies

  Författare :Nicklas Hållén; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; English literature; Engelsk litteratur; Comparative literature; Litteraturvetenskap; Historia; History; travel literature; Africa; colonialism; John Hanning Speke; Mary Kingsley; Mary Hall; Constance Larymore; Verney Lovett Cameron; Henry Morton Stanley; postcolonial theory; material culture; colonial discourse; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; Literature; litteraturvetenskap; modernity; materiality; material objects; things; commodity form; commodity culture; postcolonialism; Homi Bhabha; museums; exhibitions; geography; space; trade; ethnography; the book; ambivalence; subject-object relations; fetishism; John Speke; Verney Cameron; Henry Stanley; Ewart Grogan;

  Sammanfattning : This study examines the functions of objects in a selection of British colonial travel accounts about Africa. The works discussed were published between 1863 and 1908 and include travelogues by John Hanning Speke, Verney Lovett Cameron, Henry Morton Stanley, Mary Henrietta Kingsley, Ewart Scott Grogan, Mary Hall and Constance Larymore. LÄS MER

 3. 3. The code of Concord : Emerson's search for universal laws

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International / Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Anders Hallengren; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ralph Waldo Emerson 1803-1882 ; natural law; ethics; aesthetics; esthetics; politics; USA; ethics and physics; laws of nature; laws of society; laws of art; American literature; American philosophy; American history; legal philosophy; constitutional law; human rights; rule of law; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; Practical philosophy; Praktisk filosofi; LAW JURISPRUDENCE Public law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt; Other law; Övrig rätt; Theory of science; Vetenskapsteori; History subjects History of science and ideas; Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Literature; litteraturvetenskap; praktisk filosofi; Practical Philosophy;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to detect a pattern: the concordance of Ethics and Aesthetics, Poetics and Politics in the most influential American thinker of the nineteenth century. It is an attempt to trace a basic concept of the Emersonian transcendentalist doctrine, its development, its philosophical meaning and practical implications. LÄS MER

 4. 4. Pearl and Contemplative Writing

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International / Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Annika Sylén-Lagerholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; The Cloud of Unknowing; Julian of Norwich; Margery Kempe; Richard Rolle; Walter Hilton; dream visions in literature; mysticism and literature; Thomas Aquinas and literature; Pseudo-Dionysius in England; religion and literature; literature and theology; medieval English poetry; women and medieval literature; Middle English literature; Gawain author; contemplative writers in medieval England; Pearl author; Pearl; English language and literature; Engelska språk och litteratur ; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den engelska medeltidsdikten Pearl studeras främst mot bakgrund av Pseudo-Dionysius tankar samt den samtida kontemplativa litteraturen (d v s Julian of Norwich, Margery Kempe, Walter Hilton, Richard Rolle och den okände författaren av The Cloud of Unknowing). Det är framförallt med avseende på medeltida teologiska frågor om människans möjlighet och begränsing att förstå och återge det gudomliga som denna avhandling kommer med nytt material i forskningen om Pearl. LÄS MER

 5. 5. Into the Isle of Self : Nietzschean Patterns and Contrasts in D. H. Lawrence's The Trespasser

  Detta är en avhandling från Lund : Lund University Press

  Författare :Cecilia Björkén; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; English language and literature; Apollonian-Dionysian; influence; The Trespasser; Nietzsche; D. H. Lawrence; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : This thesis is based on a close reading of Lawrence's novel The Trespasser from a Nietzschean point of view. By adopting this perspective it aims at giving the novel the sense of unity it has so far been alleged to lack. The analysis is preceded by a detailed discussion of the concept of literary influence. LÄS MER