Möte med multimodalt material Vilken roll spelar dyslexi för uppfattandet av text och bild?

Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)