Tropes for the proper of the mass, 4 : The feasts of the blessed Virgin Mary

Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.