Djurens skepnader: Närhet och distans i diskurs och livsvärld

Detta är en avhandling från Human Ecology Division, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I denna avhandling studeras förhållandet mellan människa och djur, i synnerhet människans relation till lantbrukets djur. Med teoretiska perspektiv från socialkonstruktivism och existentiell fenomenologi behandlas frågor om hur djur och nötkreatur (som utgör en fallstudie) framträder i diskurser och hur de ingår i bönders livsvärldar. Utifrån debatterna om belgisk blå, BSE (galna ko-sjukan) och mul- och klövsjukeepidemin 2001 samt intervjuer med svenska nötköttsbönder diskuteras bland annat vilka betydelser djur har, hur vi uppfattar och når kunskap om djur, hur vi talar om dem och hur vi värderar dem. Människans relationer till djur präglas av komplexitet. Djur kan uppfattas både som passiva objekt och som varelser människan kan ha socialt och emotionellt utbyte av. Samtidigt som djur kan betraktas som betydelsefulla i sig diskuteras att frågor om djur ofta tycks handla mer om människan än om djuren. Angreppssättet är brett och perspektiv hämtas från olika kunskapsområden såsom filosofi, idéhistoria, antropologi och sociologi. Till de teman som diskuteras hör modernitet, dualistiskt tänkande, kategorisering av djur, djuretik, antropomorfism, postmodernt tänkande samt djur som aktörer och konstruktioner.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)