Sökning: "Jutta Falkengren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jutta Falkengren.

  1. 1. Djurens skepnader : Närhet och distans i diskurs och livsvärld

    Detta är en avhandling från Human Ecology Division, Lund University

    Författare :Jutta Falkengren; [2005]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural anthropology; cattle; human-animal relations; animal farming; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

    Sammanfattning : This dissertation is concerned with the relationship between humans and animals. In particular, it explores human relations to farm animals, and especially cattle. The empirical and theoretical work is concerned with how animals appear in discourses and how they form part of human life worlds. LÄS MER