Om försvarslösa personers behandling, enligt kongl. förordningen den 29 junii 1833. Academisk afhandling, hvilkens tredje del, ... till offentlig granskning framställes af Pehr Erik Bergfalk ... och Nath. Mart. Schönmeyer Stockholm. På gustavianska lärosa

Detta är en avhandling från Upsala, Palmblad & c. 1833

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)