The development of psychoanalytic explanations of PTSD and associated disorders with a special focus on the somatic sequelae to torture

Författare: Anna Herbert; Brunel University; []

Nyckelord: Psychology; Psykologi;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.