The clinical value of prolactin and gonadotrophin determinations in serum in the evaluation and treatment of women with amenorrhoea

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.