Datorer åt många : en studie om datorn som vardagsteknik och kunskapsverktyg

Detta är en avhandling från Linköping : Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.