Sökning: "Linköping."

Visar resultat 1 - 5 av 5888 avhandlingar innehållade ordet Linköping..

 1. 1. Mot bättre hälsa : Dödlighet och hälsoarbete i Linköping 1860-1894

  Författare :Hans Nilsson; Jan Sundin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; historical demography; infant mortality; Linköping; morbidity; mortality; public health; social history; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The decline in mortality was the most important cause of the great increase in population in Sweden in the 19th century. Especially important was the part played by the decline in infant mortality and mortality among small children. LÄS MER

 2. 2. Stadsgemenskapens resurser och villkor : Samhällssyn och välfärdsstrategier i Linköping 1600-1620

  Författare :Annika Sandén; Dag Lindström; Jan Sundin; Jan Samuelson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Early modern; marriage; household; order; welfare; social capital; honour; local society; community; Välfärd; historia; socialt kapital; allmän ordning och säkerhet; lokalsamhällen; Linköping; 1600-talet; History; Historia;

  Sammanfattning : This dissertation studies early seventeenth century local government, both the secular and religious, in order to investigate that period’s concepts of ”the good society”, and the strategies that were used to achieve and retain this ideal. The goal of the investigation is to give a broader understanding of early modern society at the local level. LÄS MER

 3. 3. Miljö i tanken? : Policyprocesser vid övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken i Linköping och Helsingborg 1976-2005

  Författare :Magdalena Fallde; Jenny Palm; Jane Summerton; Urban Strandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Policy process; municipality; actor; policy entrepreneur; boundary walker; policy sectors; parallelism; public transport; alternative fuels; biogas; environment; Helsingborg; Linköping; Policyprocess; kommun; aktör; policyentreprenör; gränsgångare; policyområden; parallellitet; kollektivtrafik; alternativa drivmedel; biogas; miljö; Helsingborg; Linköping; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling studerar kommunala policyprocesser i en fråga där ett flertal olika policyområden ingår: övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken. Genom att undersöka hur och varför sådana policyer utvecklats i två kommuner bidrar studien dels till att förklara hur policy utvecklas på kommunal nivå; dels till att skapa förståelse för policyskapande där olika policyområden ingår. LÄS MER

 4. 4. Sverige och Sigismund 1598-1600 : fördraget i Linköping - riksdagen i Linköping

  Författare :Daniel Toijer; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att leva som lytt : Handikappades levnadsvillkor i 1800-talets Linköping

  Författare :Ingrid Olsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Handicap; disability; history; different pictures; collective biography; living condition; attitudes; differentiation; categorisation; social policy; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This book is about handicapped people who lived in the small city of Linköping, 200 kilometres south of Stockholm, during the 19th century. A number of handicapped people were followed as a group and as individuals to a certain extent. LÄS MER