Sökning: "Linköping."

Visar resultat 1 - 5 av 5488 avhandlingar innehållade ordet Linköping..

 1. 1. Stadsgemenskapens resurser och villkor Samhällssyn och välfärdsstrategier i Linköping 1600-1620

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Annika Sandén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Early modern; marriage; household; order; welfare; social capital; honour; local society; community; Välfärd; historia; socialt kapital; allmän ordning och säkerhet; lokalsamhällen; Linköping; 1600-talet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : This dissertation studies early seventeenth century local government, both the secular and religious, in order to investigate that period’s concepts of ”the good society”, and the strategies that were used to achieve and retain this ideal. The goal of the investigation is to give a broader understanding of early modern society at the local level. LÄS MER

 2. 2. Mot bättre hälsa Dödlighet och hälsoarbete i Linköping 1860-1894

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Hans Nilsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; historical demography; infant mortality; Linköping; morbidity; mortality; public health; social history; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The decline in mortality was the most important cause of the great increase in population in Sweden in the 19th century. Especially important was the part played by the decline in infant mortality and mortality among small children. LÄS MER

 3. 3. Miljö i tanken? Policyprocesser vid övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken i Linköping och Helsingborg 1976-2005

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magdalena Fallde; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Policy process; municipality; actor; policy entrepreneur; boundary walker; policy sectors; parallelism; public transport; alternative fuels; biogas; environment; Helsingborg; Linköping; Policyprocess; kommun; aktör; policyentreprenör; gränsgångare; policyområden; parallellitet; kollektivtrafik; alternativa drivmedel; biogas; miljö; Helsingborg; Linköping; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling studerar kommunala policyprocesser i en fråga där ett flertal olika policyområden ingår: övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken. Genom att undersöka hur och varför sådana policyer utvecklats i två kommuner bidrar studien dels till att förklara hur policy utvecklas på kommunal nivå; dels till att skapa förståelse för policyskapande där olika policyområden ingår. LÄS MER

 4. 4. Environmental Imprint of Human Food Consumption Linköping, Sweden 1870 - 2000

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Tina-Simone Schmid Neset; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; food consumption; 19th and 20th century; Sweden; material flow analysis; MFA ; substance flow analysis; nitrogen; phosphorus; spatial imprint; lantbruk; miljöaspekter; livsmedelsindustri; livsmedelskonsumtion; markanvändning; Östergötland; 1800-talet; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Product science Food science; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Produktforskning Livsmedelsvetenskap;

  Sammanfattning : Human food consumption has changed from the late 19th century to the turn of the millennium, and so has the need for resources to sustain this consumption. For the city of Linköping, situated in southeastern Sweden, the environmental imprint of an average inhabitant’s food consumption is studied from the year 1870 to the year 2000. LÄS MER

 5. 5. Displaced Femoral Neck Fractures A prospective randomized study of clinical outcome, nutrition and costs

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Torsten Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Arthroplasty; replacement; hip; adverse effects; economics; fracture fixation; internal; femoral neck fractures; surgery; ossification; heterotropic; etiology; nutritional support; MEDICINE Surgery Surgical research Orthopaedics; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Ortopedi;

  Sammanfattning : Displaced femoral neck fractures comprise more than a third of all hip fractures. There is controversy as to the optimal treatment. Despite attempts to improve the methods for internal fixation, complication rates have been almost unchanged: 20-40% non-union and late segmental collapse in another 10-20%. LÄS MER