Kreditsäkerhet i fakturafordringar - en förmögenhetsrättslig studie

Detta är en avhandling från Iustus

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.